2011 yılı destekleme fiyatları

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen 2011 yılı tarım destekleri Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker tarafından basın toplantısı ile açıklanması beklenen destekler Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek. Destekler, Tarım ve Köyişleri Bakanı M.Mehdi Eker'in başkanlığındaki, Bakanlık Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Tarımsal Üretim ve Geliştirme (TÜ-GEM) Genel Müdürü Ali Karaca, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça, Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı ve Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı'dan oluşan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlendi.

Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan tar›m desteklerinin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. 2011 tarım desteklerinde geçen yıla göre pek çok kalemde artış sağlanmazken, bazı destek kalemlerinde 'sembolik' artışlar yapıldı. Midye, kanola, soya gibi yaygın olmayan ürünlerde destek miktarları artırılırken, pamuk, ayçiçeği, buğday, arpa, mısır, bakliyat ürünleri gibi ekimi yaygın olan ürünler ile hayvancılık desteklerinde artış yapılmadı. Organik tarım, iyi tarım, toprak analizi, sertifikalı tohum, sertifikalı fidan, yem bitkilerinin çoğunda destekler hiç artırılmazken, zeytinyağı, kanola, çay, soya destekleme primlerinde artış var. Destek miktarı en çok artan ürün ise midye oldu.

2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI

ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da)

1

Tütüne Alternatif Ürün Desteği

120

2

Toprak Analizi

2,5

3

Organik Tarım

Tarla bitkileri, Meyve, Sebze

25

Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek

4

İyi tarım

Meyve, Sebze

20

Örtüaltı

80

5

MAZOT DESTEĞİ

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

2,50

Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

3,75

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

6,00

6

GÜBRE DESTEĞİ

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

3,50

Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve

4,75

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

6,00

7

FINDIK

150

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

1

Yem Bitkileri (TL/da)

Yonca (sulu)

130

Yonca (kuru)

70

Korunga

90

Tek Yıllıklar

30

Silajlık Tek Yıllıklar

45

Silajlık Mısır (sulu)

55

Silajlık Mısır (kuru)

30

Yapay Çayır-Mera

75

2

Arıcılık

Arıcılık (TL/kovan)

7

Bombus Arısı (TL/koloni)

60

3

Su Ürünleri

Alabalık (TL/Kg)

0,65

Çipura-Levrek (TL/Kg)

0,85

Yeni Türler (TL/Kg)

1,00

Midye (TL/Kg)

0,20

Yavru (TL/adet)

0,06

4

Süt Primi (TL/Lt)

Sığır-Manda Sütü

0,06

Koyun-Keçi Sütü

0,15

5

Hayvan Başı Ödeme (TL/baş)

Sığır

225

Manda

300

Sığır (Soykütüğü İlave)

50

Hastalıklardan Ari

300

Koyun-Keçi

15

6

Tiftik Üretim Desteği (kg)

Oğlak Tiftiği

15

Ana Mal (İnce, İyi)

14

Tali

10

7

İpek Böceği Desteği

Tohum (TL/Kutu)

30

1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg)

20

8

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma

Büyükbaş (TL/baş)

400

Küçükbaş (TL/baş)

70

Arı (TL/kovan)

20

Elit Sürü (TL/baş)

Anaç

30

Yavru

40

Taban Sürü (TL/baş)

Anaç

30

Yavru

20

9

Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş)

500

10

Besi Desteği(Büyükbaş)

(TL/baş)

300

11

Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş)

40

12

Buzağı Desteği

Brusella S-19 Aşısı

25

Suni Tohumlama

75

Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi

150

13

Kuzu ve Oğlak Desteği

 

Brucellosis Rew-1 aşısı

4

14

Aşı Desteği(Baş)

Büyükbaş Brucellosis

1,5

Küçükbaş Brucellosis

0,5

Büyükbaş Şap

0,75

Küçükbaş Şap

0,5

15

Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu)

TKB

ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da)

1

 I Kategori 

30

 II Kategori  

60

III Kategori  

135

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da)

1

Buğday, yonca

6

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

4,5

Çeltik, yer fıstığı

8

Nohut, kuru fasulye, mercimek

7

Susam, kanola, aspir

4

Patates

20

Korunga, fiğ

3

Sertifikalı Fidan/Fide Desteği (TL/da)

3

Bahçe Tesisi

Standart

Sertifikalı

Bodur ve Yarı Bodur Fidan ile

150

300

Bağ ve Diğer Fidanlar İle

100

200

Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme 

0

250

Zeytinde Yağlık Çeşitler ile 

50

100

Virüsten Ari Fidanlara İlave

50

100

Sertifikalı Çilek Fidesi 

0

200

4

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme)

300

5

Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme)

500

6

Ar-Ge Destekleri

Proje

7

Kırsal Kalkınma Destekleri

Proje

8

Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da)

Sera

200

Tarla

20

9

Tarım Sigortası
Destekleri

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği

Poliçenin
%50'si

Süt Sığırı Sigortası Desteği

Erkek Besi Sığırı Sigortası Desteği

Sera Sigortası Desteği

Kümes Hayvanları Sigortası

Hasar Fazlası Desteği 

Su Ürünleri Desteği

Diğer Tarım Sigortası Desteği 

Çiçeklenme Dönemi Don Sigortası

2/3 Prim Dest.

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)

1

Yağlık Ayçiçeği 

23

2

Soya Fasulyesi 

Sertifikalı

50

Sertifikasız

40

3

Kanola 

40

4

Dane Mısır 

4

5

Aspir 

40

6

Zeytinyağı 

50

7

Buğday

5

8

Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

4

9

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

10

Kütlü Pamuk 

Piyasa şartlarına göre 42 Kg/Krş. Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir.

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI (%)

KREDİ KONULARI

İNDİRİM
ORANI(%)

KREDİ
ÜST LİMİTİ

HAYVANSAL ÜRETİM

1

Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt)

100

7.500.000

2

Damızlık düve yetiştiriciliği

100

7.500.000

3

Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

100

3.000.000

4

Büyükbaş hayvan besiciliği

100

3.000.000

5

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

1.500.000

TARIMSAL SULAMA

100

1.500.000

DİĞER ÜRETİM KONULARI

50

1.500.000

1

Kontrollü örtüaltı tarımı

50

7.500.000

2

İyi tarım uygulamaları / Organik tarım 

50

3.000.000

3

Su ürünleri

50

3.000.000

4

Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı 

50

1.500.000

5

Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı

50

1.500.000

6

Kanatlı sektörü

50

1.500.000

7

Arıcılık

50

1.500.000

8

Tarımsal mekanizasyon 

50

500.000

9

Diğer üretim konulan

50

500.000

 

 

usa porno stars